DŮLEŽITÉ TERMÍNY

15. 6. 2018: INFORMACE O PŘIJETÍ ABSTRAKTU, ZASLÁNÍ POSUDKŮ

30. 6. 2018: ZVEŘEJNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉHO PROGRAMU JEDNÁNÍ V SEKCÍCH

15. 7. 2018: UHRAZENÍ ZASLANÉ FAKTURY ZA KONFERENČNÍ POPLATEK PŘI AKTIVNÍ ÚČASTI

30. 7. 2018: FINÁLNÍ VERZE ABSTRAKTŮ PO RECENZNÍM ŘÍZENÍ

15. 8. 2018: ZVEŘEJNĚNÍ FINÁLNÍHO PROGRAMU KONFERENCE

UHRAZENÍ ZASLANÉ FAKTURY ZA KONFERENČNÍ POPLATEK      PŘI PASIVNÍ ÚČASTI