Pokyny pro autory

Vaše příspěvky budeme očekávat v časovém horizontu od 15. 3. 2018 do 15. 5. 2018.

Pokud se na příspěvku podílí více autorů, tak každý spoluautor, který se plánuje osobně zúčastnit konference, se přihlásí prostřednictvím přihlašovacího formuláře.

Jeden účastník konference může předložit maximálně dva texty.

Sborník abstraktů

Všechny zaslané abstrakty příspěvků budou zhodnoceny prostřednictvím anonymního recenzního řízení. Autorům budou dále poskytnuty informace k případným požadovaným úpravám, na základě kterých budou vydány ve sborníku abstraktů.

Bližší informace k podobě abstraktů na webové stránce konference www.capv2018.utb.cz. Informace se budou postupně doplňovat.
Jednacím jazykem konference je: čeština, slovenština, angličtina

Kontakt pro vaše dotazy: Mgr. Hana Navrátilová – hnavratilova@utb.cz

Nabízíme zájemcům přihlášeným k aktivní účasti na konferenci ČAPV 2018 možnost zveřejnění také jejich plného textu příspěvku, a to v případě předchozího přijetí abstraktu. Texty v požadované obsahové i formální kvalitě budou přijímány po skončení konference a umístěny na vyhrazené místo webové stránky konference. Vědecký výbor ČAPV si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění textu, který by nesplňoval potřebnou kvalitu.