Přihlašování na konferenci

Vaše přihlášky k účasti na konferenci a také vaše příspěvky budeme očekávat v časovém horizontu od 15. 3. 2018 do 15. 5. 2018.
Přihlášky k účasti na konferenci bez příspěvku (pasivní) jako posluchači: 15. 7. 2018
Přihlašování na konferenci prostřednictvím webových stránek asociace: www.capv.cz

Možnosti účasti

1. Aktivní účast na konferenci
Aktivní účast předpokládá přihlášení příspěvku do tematicky zaměřených sekcí, prezentaci posteru nebo přihlášení sympozia.

2. Pasivní účast na konferenci
Pasivní účast předpokládá přihlášení bez příspěvku, účastník se může zúčastnit sympozia nebo prezentace posterů, ale také diskutovat v jednotlivých sekciích.

3. Účast na odborných seminářích
Účast na odborných seminářích je určena jak pro studenty doktorských studijních programů, tak pro ostatní účastníky konference. Přihlášení pro účastníky konference je v nabídce přihlašovacích formulářů na konferenci. Poplatek za odborné semináře není v ceně poplatku za konferenci, hradí se samostatně.

 

Typ poplatku⃰
Základní poplatek (pro účastníky, beze slev) 1 990,-
Snížený poplatek pro členy ČAPV 1 690,-
Snížený poplatek pro studenty prezenčních studijních programů 1 400,-
Poplatek za účast na společenském večeru pro účastníky z řad studentů prezenčních studijních programů 200,-
Poplatek za účast na odborném semináři bez účasti na konferenci (maximálně za 2 odborné semináře) 600,-

* Poplatek je vázán na osobu účastníka konference.

Platby je možné hradit pouze v CZK

V případě neúčasti na konferenci se uhrazený poplatek nevrací (pouze z prokazatelně doložených mimořádně závažných důvodů).

 

Kontakt pro vaše dotazy: Mgr. Hana Navrátilová – hnavratilova@utb.cz