Plenární přednášky

ČTVRTEK 13. 9. 2018

9:30 – 10:00
Kurikulární války, departmentalismus a transdidaktika
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., doc. PaedDr. Jan Slavík

10:00 – 10:30
Škola v digitálnom veku – rezident alebo návštevník?
prof. PhDr. Štefan Porubský, PhD.

11:00 – 11:30
Příprava učitelů pro práci v STEM – vliv na děti a komunitu
prof. William Havice, prof. Pamela Havice

11:30 – 12:00
Transdisciplinarita v mezinárodní a srovnávací pedagogice
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

12:00 – 12:30
Odpor učitelů vůči změnám ve škole a školství
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

PÁTEK 14. 9. 2018

9:00 – 9:30
Doktorandská škola – cesta k interdisciplinarite budúcich výskumníkov
prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc., prof. PhDr. Dana Hanesová, Ph.D.

9:30 – 10:00
Oblasti edukační reality opomíjené českým pedagogickým výzkumem
prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

10:00 – 10:30
Multimediální učení – od endokrinologie po virtuální realitu
Mgr. Cyril Brom, Ph.D.