Sympozia

Sympozia:

1. Strategie řízení třídy (studenty učitelství a jejich provázejícími učiteli)

2. Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků