Sympozia

Sympozia:

1. Strategie řízení třídy (studenty učitelství a jejich provázejícími učiteli)

2. Dítě, žák a student jako aktéři svého vzdělávání

3. Vztah mezi charakteristikami výukové komunikace a vzdělávacími výsledky žáků