Postery

Pokyny k prezentaci posteru

Poster bude prezentován v rámci posterové sekce.

Posterem se rozumí grafická forma prezentace výsledků vědecké práce.

 • Autoři posterů jsou zodpovědní za:
  • obsahovou a formální stránku posteru,
  • vytisknutí posteru v požadovaném formátu (1×A0 rozměr– k prezentaci, A4 (počet dle zvážení autora) – k distribuci pro zájemce);
  • umístění posteru na vymezeném místě (min. 30 min před začátkem prezentací).

K přípravě posteru můžete využít šablonu nebo můžete vytvořit vlastní grafickou podobu posteru za podmínky, že bude obsahovat všechny části, které jsou v šabloně.

Posterová soutěž

 • V rámci posterové sekce se uskuteční soutěž, ve které komise ocení vybrané postery a to zejména podle kritérií
  • originalita příspěvku
  • kvalita prezentace
  • vědecký přínos příspěvku
  • význam předpokládaných zjištění s ohledem na dosavadní vědecké poznatky
  • vhodnost použitého výzkumného designu a zpracování analýzy dat.

 

 

 

Další informace k posterům poskytne Mgr. Barbora Petrů Puhrová, petru_puhrova@utb.cz

Vážení kolegové,

pro posterovou sekci jsme pro vás připravili prezentaci jak (ne)má vypadat poster. Věříme, že prezentace paní doc. Ing. Anežky Lengálové, Ph.D. bude pro vás inspirující.